ناصر چمنی, رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری،درباره عمده ترین مشکلات کارگران در حال حاضر گفت: با توجه به روی کارآمدن مجلس جدید، انتظار داریم که به بحث کارگران قرارداد موقت و پیمانکاری رسیدگی شود. وی با بیان اینکه کارگران خواستار از بین رفتن شرکت های پیمانکاری هستند گفت: بخش زیادی از حق و حقوق کارگران در شرکت های پیمانکاری از بین می رود. مدتی است که نمایندگان کارگران برای جلوگیری از بین رفتن حق و حقوق نیروی کار پیشنهاد حذف پیمانکاری را داده اند، عمده مشکلات این دسته از کارگران در حوزه پرداخت دستمزد و حق بیمه از سوی کارفرما است.

چمنی بیان کرد: با فعالیت شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی شرایطی را برای تضییع حقوق کارگران مهیا می شود. این شرکت ها سود بالایی دارند اما این سود از جیب کارفرمایان برداشت نمی شود بلکه با پرداخت نکردن حقوق کارگران و پایمال شدن حق و حقوق آنها از جیب قشر زحمت کش کارگربرداشت می شود.

رئیس کانون انجمن های صنفی کارگری با اشاره به اینکه هنگامی که کارگران از شرکت های پیمانکاری اخراج می شوند نمی توانند حق و حقوق خود را زنده کنند گفت:چندین بار پیش آمده است که کارفرما یا دستگاه دولتی شرکت پیمانکاری را معرفی میکند که اصلاً‌ پاسخگو نیست و  هنگامی که کار کارگر به شکایت می رسد، دست کارگر به جایی بند نمی شود. 

چمنی افزود:در شرایطی که هر روز بر هزینه های زندگی کارگران افزوده می شود, برای ترس از بیکار شدن و تمدید نشدن قرار داد خود از مطالبات خود چشم پوشی می کنند. به همین دلیل در شرکت های پیمانکاری حق وحقوقشان پایمال می شود. کارگران در جستجوی معاش‌ خانواده راهی کارگاه‌ها می‌شوند، برای همین طبیعی است که برای حفظ این موقعیت ملاحظه کرده و از سایر مطالبات قانونی خود نظیر رعایت اصول ایمنی،حقوق به موقع و… در محیط کار چشم پوشی کنند.

 انتهای پیام/