شرکت خدمات ارتباطی رایتل پس از ۸ سال از آغاز فعالیت، در سال مالی ۱۳۹۸ سودآور شد. شرکت خدمات ارتباطی رایتل پس از ۸ سال از آغاز فعالیت، در سال مالی ۱۳۹۸ سودآور گردید و زیان ۵۷۰ میلیارد تومانی این شرکت در سال مالی ۱۳۹۷ به سود ۱۱۳ میلیارد تومانی در سال مالی ۱۳۹۸ تبدیل شد. خلاصه گزارش اهم اقدامات و دستاوردهای شرکت خدمات ارتباطی رایتل در سال ۱۳۹۸ را در نمودار زیر ببینید:

انتهای پیام/