علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار گفت: امروز باوجود وضعیت بد اقتصادی و معیشتی امنیت شغلی اولویت اصلی بازار کار است و نبود امنیت شغلی اجازه اعتراض را از کارگر گرفته است. او گفت: در صورت راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار، اگر ثبت قراردادها در این سامانه انجام شود هیچ کارفرمایی نمی‌تواند قرارداد سفید امضا ثبت کند. نکته مهم در سامانه جامع روابط کار ضمانت اجرایی این سامانه است که باید با برگزاری جلسات تکمیلی به نتایج یکسان دست پیدا کنیم. خدایی افزود: با کارفرمایان شناسنامه‌دار مشکلی نداریم بلکه مشکل اصلی کارفرمایان متخلفی هستند که قرارداد سفید امضا می‌کنند.

او با بیان اینکه مشکل اصلی تخلف قرارداد سفید امضاء در اصناف است، گفت: برآوردها حاکی از وجود ۳.۵ میلیون نفر کارگر زیرزمینی در کشور است که در کارگاه‌های فاقد هرگونه قرارداد و بیمه تأمین اجتماعی و نظارت وزارت کار و رفاه اجتماعی کار می‌کنند. خدایی گفت: این سامانه بانک جامع اطلاعاتی کاملی برای حوزه روابط کار خواهد بود که می‌توان با استناد به آن با اطلاعات دقیق و آمار موثق صحبت کرد نه بر اساس احساسات. وی افزود: در حال حاضر قراردادهای سفید امضا جرم است و اگر اثبات شود کارفرما حتماً جریمه خواهد شد. خدایی گفت: بیش از ۹۶ درصد قراردادهای مکتوب و ثبت‌شده که قابل‌بررسی باشند موقت هستند.

آهنی‌ها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار هم گفت: امروز قراردادهای سفید امضا در بخش‌های کاری و تولیدکنندگان اصلاً مطرح نیست. شاید در برخی صنوف که یکی دو کارگر دارند این تخلف صورت می‌پذیرد و چیزی نیست که عام باشد. وی افزود: باید پایه همه کارها بر اساس قانون باشد و همکاری همگانی برای اجرای قانون در جامعه الزامی است. آهنی‌ها در ادامه با اشاره به اینکه قانون به کارفرما این اجازه را داده است که با کارگر قرارداد دائمی یا موقت ببندد، گفت: وقتی بحث اقدام قانونی و از سوی دیگر مخاطرات زیادی ازجمله امنیت شغلی، مسائل اقتصادی و بازار در میان باشد، کارفرما با توجه به عوامل موجود از راهکارهای قانونی استفاده می‌کند که هیچ اشکالی در آن دیده نمی‌شود.

انتهای پیام/