رسالت اصلی ” آیکسب ” اطلاع‌رسانی و پوشش اخبار و اتفاقات پیرامون کسب و کار ایران می‌باشد. تمرکز اصلی ما ارائه خدمات به مدیران و صاحبان کسب و کار در ایران می‌باشد. بدیهی است مهم‌ترین شاخص موفقیت ما تأثیرگذاری مثبت در بهبود فضای کسب و کار ایران می‌باشد. تحلیل صحیح و اساسی رویدادها و اتفاقات کسب و کار در ایران مهم‌ترین دغدغه ما می‌باشد. آیکسب به هیچ ارگان و سازمانی وابسته نبوده و این دست موارد تأثیری در نحوه اطلاع‌رسانی ما نخواهد گذاشت. ما برای رسیدن به اهداف تعیین شده خود از تجربیات تخصصی در کنار منابع اطلاعاتی در دسترس استفاده خواهیم کرد. ما می‌دانیم که می‌توانیم این امور را بهتر کنیم. هنگامی‌که حضور ما گسترش می‌یابد درواقع این ما هستیم که فرهنگ کسب و کار را تغییر می‌دهیم و شما این امکان را دارید تا در فرهنگ ما سهیم شوید..