نمایشگاه اختصاصی ایران

استقبال تجار ترکمنستانی از نمایشگاه اختصاصی ایران

ارباب خالص سفیر ایران در ترکمنستان گفت: چهاردهمین نمایشگاه اختصاصی ایران در ترکمنستان که به مدت سه روز برگزار شده، امروز پایان می یابد. این نمایشگاه با استقبال خیلی خوبی مواجه شد.

سفیر ایران در ترکمنستان در ادامه افزود: بعد از افتتاح نمایشگاه، وزیر کار، تعاون و امور اجتماعی کشورمان ملاقات‌هایی با وزیر خارجه ترکمنستان، معاون رئیس کابینه ترکمنستان، امور تجارت و وزیر کار ترکمنستان در عشق آباد انجام داد. متعاقب آن هم روز گذشته نشست تخصصی در قالب همایش و مذاکرات دو به دو تجارمان در حوزه‌های مختلف به صورت عام با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان و وزیر بازرگانی ترکمنستان انجام شد و تجار به صورت متقابل با یکدیگر آشنا شدند و اطلاعات شان را تبادل کردند. پس از آن هم گروه‌های مختلف براساس تخصص و رشته‌هایی که داشتند در 6 یا 7 گروه در اتاق‌های مختلف بین خودشان مذاکراتی را انجام دادند.

ارباب خالص سفیر ایران در ترکمنستان با بیان استقبال طرف‌های ترکمنستانی از نمایشگاه اختصاصی ایران گفت: امروز روز آخر نمایشگاه است و قرار است تعدادی از مسئولین مربوطه با حضور در نمایشگاه در دیدار مجدد با تجار و صنعت گران و غرفه داران مان ارزیابی خودشان را از این نمایشگاه داشته باشند و بعدازظهر هم که نسبت به اختتامیه نمایشگاه اقدام خواهد شد.

وی در ادامه بیان کرد: هدف از برگزاری نمایشگاه به خصوص نمایشگاه اختصاصی آشناسازی طرف‌های مقابل با ظرفیت‌های مختلف کشورمان است. یکی از ملزومات برگزاری نمایشگاه‌ها ایجاد فضای مذاکره رسمی و نزدیک بین تجار و صنعتگران مان است. بعضی از تجار ترکمنستانی با حضور در غرفه‌های نمایشگاه در حال انجام مذاکرات و بعضی از آن‌ها در حال عقد قراردادند؛ و نظرات مشاوره‌ای از سفارت خواسته اند.

پایان خبر/

ر‌ونمایی از نرم‌ افزار کلینیک کسب و کار تعاون در اتاق تعاون ایران
ادامه مطلب