مقررات کسب وکارها

خاندوزی: مقررات کسب وکارها پس از درج در درگاه لازم‌الاجرا است

سید احسان خاندوزی در این توئیت تصریح کرد: «از آخر اردیبهشت برای پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد و پایان دادن به بخشنامه‌های ناگهانی:

تمام دستگاه‌ها باید مقررات کسب‌وکارها را یک هفته قبل از ابلاغ، برای اطلاع تشکل‌ها روی تارنمای خود قرار دهند. مقررات کسب و کارها فقط و فقط پس از درج در درگاه، لازم‌الاجرا خواهد بود.تسهیل_تولید#»

پایان خبر/

مرتضوی: وعده‌های رئیس جمهور در موضوع اشتغال محقق شده است
ادامه مطلب