سامانه جستجوی شغل

استقبال ۷۸ هزار نفر از سامانه جستجوی شغل

سامانه جستجوی شغل با هدف کاهش هزینه های جستجوی شغلی، اتصال سریع کارجویان و کارفرمایان، رضایت مندی مخاطبان و در نهایت ایجاد پویایی در بازار کار راه اندازی شد و در دی ماه 1400 مورد بهره برداری قرار گرفت. این سامانه فرصتی است تا رضایت مندی استفاده کنندگان از خدمات کاریابی افزایش یافته و موجبات کاهش بروکراسی اداری، هزینه های جستجوی شغلی و بهبود عملکرد دفاتر کاریابی را فراهم نماید.

مطابق آمار ارائه شده از سوی وزارت کار تا کنون 78هزار و 282 نفر ازجویندگان کار و تعداد 7هزار و 666نفراز کارفرمایان در این سامانه ثبت نام کرده اند و مشخصات و اطلاعات بیش از 365هزار و 549 هزار فرصت شغلی اعلامی از سوی کارفرمایان متقاضی نیروی کار جدید نیز در سامانه ثبت شده است.حدود 1045کاریابی در این سامانه فعالیت دارند.

کارجویان و کارفرمایان برای کسب اطلاعات از فرصت های شغلی می توانند به سامانه جستجوی شغل به نشانی https://shoghl.mcls.gov.ir مراجعه و مراحل ثبت نام را سپری کنند.

پایان خبر/

جزئیات آخرین اقدامات برای رشد تعاون
ادامه مطلب