بازاریابی انگیزشی و اهمیت آن برای کسب و کار شما

تا زمانی که یک فرد با نیرویی برای کنش کردن تحریک نشود، هیچ عملی اتفاق نخواهد افتاد. مثلا قبل از اینکه شخصی حتی اولین قدم را به سوی خرید بردارد قطع نظر از اینکه ممکن است این خرید تا چه حد کوچک باشد، باید برانگیخته شود. فرض کنید که با تشنگی تحریک شده اید. ناگهان این فکر...

ارتباط محیط کسب و کار با خرده فروشی

نیروهای محرک در محیط کسب و کار را که شامل متغیرهای بیرونی و درونی هسند و ارتباط مستقیمی با سناریوی متغیر خرده فروشی دارند، می توان محیط کسب و کار خرده فروشی نامید. با توجه به تعریف فوق، می توان نتیجه گرفت که محیط کسب و کار در بخش خرده فروشی هر دو متغیر بیرونی و درونی...

انجام کسب و کار بر مبنای مشتری

در حرفه بازاریابی و فروش، ما احساس می کنیم که راهی مشخص را طی کرده ایم. به طریقی مشخص تفکر می کنیم که ما را از همکاران خود در دیگر بخش های کسب و کار نظیر محیط های عملکردی، مالی و منابع انسانی متمایز می سازد. اما این تمایز موجود در ذهن ما ممکن است در حقیقت مانع توانایی...

متمایز کردن محصول در کسب و کار

یک راه دیگر برای تعریف راهبرد مارکتینگ؛ این است که به نحوه متمایز کردن و تعیین جایگاه محصول یا خدمت آینده دار خود و نحوه‌ایجاد یک برند برای آن توجه کنید. متمایز کردن عبارت است از اینکه محصول شرکت خود را از محصول رقبا به نحوی مشخص کنید که برای مشتریان قابل فهم باشد....

درس هایی از مشکلات نوآوران در کسب و کار

چگونه صنایع قدرتمندی چون کداک، بلاک باستر، روزنامه شیکاگو تریبون، صنایع فولاد بتلهم، فروشگاه سیرکوییت سیتی و شرکت دانلی در عرض چند سال از بین رفتند؟ آنها به دلیل نوآوری های تحول آفرینی که صنعتشان را دگرگون کرد از بین رفتند. مانند بسیاری از شرکت های تازه وارد، آنها نیز...

استراتژی کسب و کار چیست؟

قبل از پرداختن به فرآیند توسعه استراتژی‌های کسب و کار ضروری است به برخی پرسش‌ها پاسخ دهیم، پرسش‌هایی همچون: کسب و کار چیست؟ استراتژی کسب و کار چیست؟ چنانچه از گروهی از مدیران خواسته شود به این پرسش‌های اساسی پاسخ دهند، مشخص می‌شود که توافق اندکی درباره معنای این...