توسعه و تولید

پرداخت ۴۲ درصد اعتبارات حمایت از طرح‌های توسعه و تولید فرآورده های نفتی

 در بحث عملکرد اقلام مربوط به مصارف شرکتهای نفتی بابت تولید انتقال و توزیع در تبصره 14 قانون بودجه سال 1401 و براساس جدول مصارف این تبصره، مجموع اعتبارات مصوب برای پرداختی‌های مرتبط با شرکت های نفتی بابت عملیات تولید انتقال و توزیع 128.634 میلیارد تومان می‌باشد که مستند به گزارش دریافتی از وزارت نفت از سهم مصوب 10 ماهه تنها 49 درصد اعتبارات مصوب به شرکتهای نفتی جهت مصارف مقرر در جدول تبصره (14) پرداخت گردیده است.

لازم به ذکر است در تبصره (4) لایحه بودجه سال 1402 مجموع اعتبارات مصوب برای شرکت های نفتی با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده 126.4 هزار میلیارد تومان برآورد گردیده که نسبت به ردیف مشابه در قانون بودجه سال 1401، 21.1 درصد کاهش داشته است. در ادامه به استناد گزارش 10 ماهه وزارت نفت به وضعیت پرداخت اجزای اعتبارات تبصره (14) در برخی از مصارف مرتبط با شرکتهای نفتی اشاره شده است.

1.پرداخت بابت هزینه‌های حمل و نقل جاده‌ای، انتقال ذخیره سازی و پخش فرآورده های نفتی:

نسبت به سهم مصوب 10 ماهه، 98 درصد از اعتبارات مصوب این ردیف مصرفی پرداخت شده است.

2. اجرای طرح ایمن سازی و هوشمند سازی جایگاه‌های سی ان جی، تعهدات دولت در بازپرداخت طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی گازرسانی، جمع آوری گازهای همراه و مشعل موضوع ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اجرای معافیت مدارس از پرداخت هزینه‌های، آب برق و گاز مصرفی ایجاد جایگاه‌های عرضه گاز مایع و استاندارد سازی خودروها به شرکت ملی پالایش و طرح‌های جدید سرمایه گذاری شرکت ملی گاز:

به استناد گزارشهای اخذ شده علی رغم گذشت 10 ماه از سال تاکنون مبلغی از اعتبارات مصوب برای هیچ یک از این مصارف پرداخت نشده است.

3. پرداخت بابت حمایت از طرحهای توسعه نگهداشت و حفظ ظرفیت تولید انتقال و پخش فرآورده های نفتی به استناد گزارش وزارت نفت صرفاً 42% از سهم اعتبارات مصوب 10 ماهه برای هزینه کرد در این موضوع پرداخت گردیده است.

پایان خبر/

سهم دستمزد در قیمت کالاها بیش از ۹ درصد است
ادامه مطلب