دولت سیزدهم

روایت آمارها از دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه اشتغال

بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر در فصل پاییز امسال نشان می‌دهد که ۸.۲ درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز ۱۴۰۰)، ۰.۷ درصد کاهش و نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز امسال نسبت به مدت مشابه ۰.۷ درصد افزایش یافته است.

همچنین نرخ بیکاری در فصل پاییز سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ به ترتیب ۱۱.۸ ، ۱۰.۶ ، ۹.۴ ، ۸.۹ و ۸.۲ درصد بوده که نشان دهنده روند کاهشی بیکاری در طی این سال‌ها است. بررسی آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد برای اولین بار در طول دو دهه گذشته، نرخ بیکاری در کشور به کمتر از ۹ درصد رسیده است. جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در پاییز امسال ۶۳ میلیون و ۸۸۶ هزار و ۹۹ نفر بودند که از این تعداد ۴۱ درصد مشارکت اقتصادی داشته‌اند. از کل جمعیت مشارکت جسته در بازار کار، ۹۱.۸ درصد شاغل و ۸.۲ درصد بیکار بودند.

نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله نشانگر این است که ۱۹.۲ درصد از فعالان این گروه سنی در پاییز ۱۴۰۱ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز ۱۴۰۰) ۴.۴ درصد کاهش‌یافته است. همچنین وضعیت نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ساله نیز نشان می‌دهد که در پاییز ۱۴۰۱، ۱۴.۸ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به پاییز ۱۴۰۰، به میزان ۱.۳ درصد کاهشی شده است.

بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می دهد که بخش خدمات با ۵۱.۱ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۴.۶ درصد و کشاورزی با ۱۴.۳ درصد قرار دارند. دولت سیزدهم با اهتمام به وعده ایجاد سالانه یک میلیون شغل، کار خود را شروع کرد و اکنون وعده ایجاد بیش از یک میلیونی اشتغال با رویکردهای تحولی و برنامه محوری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر بخش‌های دولت سیزدهم محقق شده است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم در کنار فسادستیزی و شناسایی گلوگاه‌ها و تشکیل پرونده‌های قضایی، ۴۰ خدمت را ارائه کرده و در همین راستا، اطلس اشتغال کشور را در قالب زیست بوم ملی اشتغال طراحی و به جامعه مخاطبان ارائه کرده است.

پایان خبر/

صدور مجوز کاریابی‌های غیردولتی داخلی ۱۰ روزه شد
ادامه مطلب