ضرورت ثبت‌محور شدن مجوزهای کسب‌ و کار

ضرورت ثبت‌محور شدن مجوزهای کسب‌ و کار

فرآیند صدور مجوز برای برخی از دستگاه‌ها محل ارتزاق است به گونه‌ای که آنها به صورت رسمی یا غیر رسمی درآمدهای اضافه بر سازمان دریافت می‌کنند و طبیعتا از بین بردن این منبع درآمد، مقاومت دستگاه‌ها را به همراه دارد.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر ضرورت صدور مجوز‌های ثبت محور از طریق درگاه ملی مجوز‌ها، بیان کرد: در اقتصاد کشور موضوع صدور مجوز برای دستگاه‌ها به ابزاری برای درآمد‌زایی تبدیل شده و ممکن است آنها به نوعی در طولانی کردن فرآیند صدور مجوز ذینفع باشند. وی افزود: به نظر می‌رسد اگر نهادی که ذینفع نباشد، به عنوان یک واسطه بین درخواست کننده و صادرکننده‌ مجوز قرار گیرد، فرآیند صدور مجوز عادلانه‌تر سپری می‌شود و از شکل‌گیری ارتباطاتی که زمینه‌ساز فساد و امضاهای طلایی یا دریافت وجوه بیشتر است، جلوگیری می‌شود.

میرهادی رهگشای در خصوص صدور ثبت محور مجوز خانه‌ مسافر بیان کرد: گرانی اسکان‌های اقامتی و کمبود آن سبب شده است بخش بزرگی از سبد هزینه‌ گردشگران به هزینه‌ محل اقامت آنها اختصاص پیدا کند، صدور ثبت‌محور‌ مجوز خانه‌ مسافر به متعادل شدن قیمت اسکان، اشتغال‌زایی و افزایش کیفیت ارائه‌ خدمات در این حوزه کمک خواهد کرد. وی تصریح کرد: در مجموع به غیر از موارد خاصی که وجود دارد، صدور همه‌ مجوزها باید به صورت ثبت‌محور باشد و نظارت‌ها باید به شکل پسینی انجام شود.

وی در تشر‌یح دلیل مقاومت برخی از دستگاه‌ها در موضوع صدور ثبت‌محور‌ مجوز‌ها، گفت: فرآیند صدور مجوز برای برخی از دستگاه‌ها محل ارتزاق است به گونه‌ای که آنها به صورت رسمی یا غیر رسمی درآمدهای اضافه بر سازمان دریافت می‌کنند، طبیعتا از بین بردن این منبع درآمد مقاومت دستگاه ها را به همراه دارد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: درگاه ملی مجوزها یکی از گام‌های تسهیل کننده برای شروع کسب و کارها است، در واقع نمی توان از آن انتظار معجزه داشت زیرا در شروع یک کسب و کار موضوع دیگری مانند ثبات اقتصادی در سطح کلان وجود دارد، یعنی مباحثی نظیر کاهش تورم، کاهش هزینه‌ سرمایه‌گذاری و غیره نیز مطرح است.

پایان خبر/

اتصال بله و ایتا تا چند روز دیگر!
ادامه مطلب