سامانه مودیان

سامانه مودیان و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی شفافیت حداکثری ایجاد می‌کند

وحید شقاقی شهری اظهار داشت: قانون پایانه های فروشگاهی بعد از ۲ سال معطلی در دولت سیزدهم اجرا شد که به طور قطع با اتصال همه فعالان اقتصادی، شفافیت را ایجاد می کند. وی افزود: در این سامانه هر فعالیت خرید و فروش ثبت می شود و با صورت حساب های الکترونیک زمینه نظارت را برای سازمان مالیاتی کشور و مالیات ستانی عادلانه فراهم می کند.

همه مودیان باید به این سامانه متصل شوند

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سامانه مودیان جلوی فرارهای مالیاتی را می گیرد گفت: همه مودیان باید به این سامانه متصل شوند و همه خرید و فروش ها را از این طریق انجام دهند که این امر راه را برای فراریان مالیاتی می بندد. وی تاکید کرد: با تکمیل زیرساخت های سامانه مودیان و پیوستن همه فعالان و مودیان از انحرافات مالیاتی جلوگیری خواهد شد.

شقاقی شهری با بیان اینکه این سامانه خلاهای مالیاتی را در کشور پر می کند گفت: باید زودتر در اقتصاد کشورمان به مرحله اجرا می رسید که این دولت با جدیت تمام این طرح را اجرایی کرد و در آینده نتیجه مثبت آن مشخص خواهد شد. وی اضافه کرد: هوشمندسازی نظام مالیاتی یک حرکت مثبت در بستن راه های فرار مالیاتی و مالیات ستانی عادلانه است.

پایان خبر/

کارگران موتور پیشران اقتصاد کشور در رشد تولید و مهار تورم‌اند
ادامه مطلب