افزایش دستمزد

افزایش دستمزد سال آینده کارگران در مرحله کارشناسی است

سید صولت مرتضوی در مورد افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، اظهار داشت: کمیته حقوق و دستمزد با رویکرد سه جانبه گرایی نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایی تشکیل شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: جلسات متعدد و متنوعی در حوزه کارشناسی برای تعیین دستمزد کارگران صورت گرفته است و موارد مختلف بررسی می‌شود. وی ادامه داد: تعیین میزان افزایش دستمزد با در نظر گرفتن همه شاخص‌ها در حوزه مطالعاتی صورت می‌گیرد که در وقت مناسب تصمیمات گرفته شده را اعلام خواهد کرد.

پایان خبر/

صدور مجوز کاریابی‌های غیردولتی داخلی ۱۰ روزه شد
ادامه مطلب