صنعت

رشد بخش صنعت در دولت سیزدهم

از ابتدای سال ۱۳۹۶ یعنی یک سال قبل از بازگشت تحریم‌ها در دولت قبل، رشد فصلی بخش صنعت نزولی شده بود.

در پایان دولت گذشته در تابستان ۱۴۰۰ رشد بخش صنعت منفی ۱.۹ درصد بود و دولت سیزدهم بخش صنعت را با رشد منفی تحویل گرفت. با این حال به تدریج با اجرای سیاست‌های صنعتی جدید در دولت سیزدهم، بخش صنعت جان گرفت به طوری که متوسط رشد فصلی بخش صنعت در دولت سیزدهم یعنی از پاییز ۱۴۰۰ به بعد ۶.۷ درصد بوده است.

این در حالی است که متوسط رشد فصلی بخش صنعت در دولت‌های یازدهم و دوازدهم فقط ۲ درصد بود. به عبارت دیگر متوسط رشد بخش صنعت در دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۳ برابر دولت گذشته بوده است.

پایان خبر/

حذف شماره‌ موبایل ایران از توییتر!
ادامه مطلب