اشتغال

تداوم روند افزایشی اشتغال در نیمی از استان‌ها

طبق نتایج طرح آمارگیری نیروی کار زمستان در ۱۴۰۱ توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که جمعیت شاغلان ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣ میلیون و ۴٣٦ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٦٣ هزار نفر افزایش داشته است. در زمستان ١۴٠١، به میزان ۴٠,٥ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیش‌تر، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ١۴٠٠) ٠.١ درصد افزایش یافته است.

بررسی سهم جمعیت ١٥ ساله و بیش‌تر دارای اشتغال ناقص نشان می‌دهد که در زمستان ١۴٠١، ٩,٥ درصد جمعیت شاغل،‌ به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدانکردن کار با ساعت بیش‌تر و…) کم‌تر از ۴۴ ساعت در هفته کارکرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ٣٥.٦ درصد از شاغلین ١٥ ساله و بیش‌تر، ۴۹ ساعت و بیش‌تر در هفته کار کرده‌اند.

بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در زمستان ١۴٠١، بخش خدمات با ٥٣,٧ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣٣.٢ درصد و کشاورزی با ١٣.٠ درصد قرار دارند.

۱۴ استان کشور در زمستان سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ روند افزایشی اشتغال را داشتند که این استان‌ها شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، بوشهر، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، زنجان، سمنان، کرمانشاه، لرستان، مازندران و هرمزگان است. همچنین وضعیت اشتغال نیروی کار در زمستان ۱۴۰۱ در سه استان فارس، قم و خوزستان نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ روند ثابتی داشته است.

اشتغال

پایان خبر/

وزارت کار مکلف به بیمه شاغلان آزاد اقتصاد دیجیتال شد
ادامه مطلب