تسهیلات اشتغال

تعهدات بانکی تسهیلات اشتغال تا پایان تیر ماه ابلاغ می‌شود

اوایل اردیبهشت ماه 12مصوبه شورای عالی کار اشتغال که به ریاست ابراهیم رئیسی, رئیس جمهور کشورمان در فروردین ماه برگزار شد, به استان ها ابلاغ شد. در راستای این ابلاغ استان ها موظف به اجرای موارد زیر شدند:

در راستای حمایت از طرح های اشتغالزایی ثبت شده در سامانه جامع تسهیلات اشتغال کشور از محل منابع قرض الحسنه بانک مرکزی موظف است تا تعیین تکلیف منابع یاد شده در آیین نامه اجرایی تبصره 16 قانون بودجه از محل منابع بودجه 1401ٰ پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به طرح های یاد شده تا پایان تیرماه سال جاری را به شبکه بانکی ابلاغ نماید.

به منظور فعال سازی و استفاده از سرمایه های مردمی و حمایت از توسعه و پایداری اشتغال در واحدهای تولیدی، کلیه دستگاه های اجرایی و موسسات مالی و اعتباری موظف اند طرح های مشمول نهضت احیای واحدهای تولیدی (با تأکید بر تعاونی های تولیدی) را با در نظر گرفتن صرفه اقتصادی در اولویت رسیدگی و تأمین اعتبار قرار داده و گزارش عملکرد فصلی خود را به دبیرخانه شورای عالی اشتغال و نهضت مذکور ارائه نمایند.

در راستای تداوم برنامه “ایجاد سالانه یک میلیون فرصت شغلی” کلیه نهادها و دستگاه های اجرائی مکلف ند بر اساس تعهدات ابلاغی اشتغال استان درسال 1402 ظرف یک ماه نسبت به جمع آوری برش های استانی حوزه های تابعه خود و ارسال آن به دبیرخانه شورای عالی اشتغال اقدام نمایند. دبیرخانه مکلف است در اردیبهشت ماه جاری کلیه برش های اعلامی را در سامانه ملی رصد اشتغال اعمال و عملیاتی نماید.

دستورالعمل ساماندهی شرکت های خدمات غیرمستمر چند منظوره در 12تبصره ساماندهی شدند. هدف از این ساماندهی صیانت از نیروی کار,ارتقا امنیت شغلی نیروی کار شاغل در فعالیت های غیرمستمر و جلب اعتماد دریافت کنندگان خدمات مذکور بوده است.

پایان خبر/

۱۰۱ تعاونی دانش بنیان در کشور فعالیت می‌کنند
ادامه مطلب