مشاغل غیر مستمر

ساماندهی مشاغل غیرمستمر چند منظوره

هشتاد و سومین جلسه شورای عالی اشتغال (سومین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم) به ریاست ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور 1401.08.03 برگزار شد که دارای 9 مصوبه بود؛ این مصوبات پس از تایید و توشیح رئیس جمهورتوسط مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دستگاه های اجرایی و نهادهای ذی ربط ابلاغ گردید.

در این مصوبه آمده است: وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارتخانه های کشورامور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی” سازوکار ساماندهی مشاغل غیر مستمر چند منظوره” را در راستای صیانت از نیروی کار و هویت بخشی مشاغل حوزه خدمات خانگی ظرف مدت یک ماه تهیه و به تصویب شورای عالی اشتغال برساند.

شورای عالی اشتغال برای تسریع و تسهیل ایجاد یک میلیون فرصت شغلی 9 مصوبه را تصویب کرد.اشتغال یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های خانواده‌ها و بیکاری از مهمترین دلایل بروز آسیب‌های اجتماعی عنوان شد و بر این اساس آموزش مهارت و توانمندسازی افراد به عنوان یکی از زمینه‌های ایجاد اشتغال بدون تسهیلات مورد تاکید قرار گرفت.

محمود کریمی بیرانوند, معاون اشتغال وزارت کاربا اشاره به اینکه موضوع اشتغال برای دولت سیزدهم بسیار حائز اهمیت است، گفت: در همین راستا یکی از مصوبات شورای عالی اشتغال، ایجاد گروه و کارگروه های تخصصی در زمینه اشتغال در وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف بود که مصوب شد. تامین مالی طرح های نیمه تمام از موضوعات خوبی بود که به نتیجه رسید تا طرح های نیمه تمام و راکد از وضعیت موجود خارج شوند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون اولویت اول وزیر کار را ایجاد اشتغال دانست و ادامه داد: به دلیل اهمیت اشتغال برای کشور، در نخستین هفته وزیر جلسه هشتاد و سوم شورای عالی اشتغال با حضور آقای رئیسی رئیس جمهوری برگزار شد.

انتهای پیام/

حمایت از شرکت های غیرتعاونی دانش بنیان در صندوق ضمانت تعاون
ادامه مطلب