کسب و کارهای دیجیتال

بسته حمایتی دولت از کسب و کارهای دیجیتال

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه حمایت از کسب و کارهای دیجیتال باید استمرار و ادامه داشته باشد، گفت: توسعه و توجه به پلتفرم های داخلی در حمایت از کسب و کارهای دیجیتال موثر خواهد بود. علیرضا شهبازی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره بسته حمایتی دولت از کسب و کارهای دیجیتال، اظهار کرد: با توجه به شرایطی که در کشور شاهد آن هستیم حمایت از کسب و کارهای دیجیتال امری اجتناب ناپذیر است.

وی با تاکید بر اینکه اجرای این طرح به صلاح کشور و مردم است، افزود: اجرای طرح حمایت از کسب و کارهای دیجیتال یکی از ضروریات است و باید آن را انجام داد و همچنین این موضوع از توصیه های مقام معظم رهبری نیز هست. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: این مهم باید در سال جاری انجام بگیرد هر کاری که حمایت از کسب و کارهای دیجیتال باشد مورد تایید مجلس خواهد بود.

شهبازی در پاسخ به این سوال که مجلس برای تحقق حمایت از کسب و کارهای دیجیتال چه مسئولیتی دارد، توضیح داد: مجلس تاکنون در رابطه با مصوبات و اقداماتی که در این جهت صورت گرفته موفق عمل کرده است. مجلس معتقد است حمایت از کسب و کارهای دیجیتال باید استمرار و ادامه داشته باشد.

شهبازی در پاسخ به این سوال که حمایت از پلتفرم های بومی در حمایت از کسب و کارهای دیجیتال چه نقشی دارد، گفت: طبیعتاً توسعه و توجه به پلتفرم های داخلی در حمایت از کسب و کارهای دیجیتال موثر خواهد بود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطر نشان کرد: هدایت و سوق دادن مردم به سمت استفاده از پلتفرم های داخلی و همچنین اهتمام دولت بر توسعه زیرساخت های این پلتفرم ها مشخصاً به بهبود فضای کسب و کارهای دیجیتال و رونق بخشیدن به این عرصه کمک خواهد کرد.

انتهای پیام/

اقتصاد دیجیتال به عنوان محور کلیدی برنامه هفتم
ادامه مطلب