ارتقای فرهنگ کار

ارتقای فرهنگ کار، محور اصلی توسعه سرمایه اجتماعی

«علی بابایی‌کارنامه» در نشست تخصصی نقش سلامت و رفاه جامعه کار و تولید در ارتقای سرمایه اجتماعی اظهار کرد: در مجلس یازدهم برای تصویب طرح‌ها و لوایح با هدف افزایش کمی و کیفی سلامت و رفاه کارگران آمادگی کامل دارد. وی، اقدامات و سیاست‌های وزارت کار دولت مردمی سیزدهم از جمله افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ را قابل تقدیر دانست.

بابایی‌کارنامه ارتقای فرهنگ کار را محور اصلی توسعه سرمایه اجتماعی کشور عنوان کرد و گفت: ارتقای فرهنگ کار موجب توسعه اقتصادی، افزایش بهره‌وری نیروی کار و کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شود.

خدمات اجتماعی متناسب با ارتقای فرهنگ کار ارائه می‌شود

«محمد چکشیان»، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست متناسب‌سازی خدمات اجتماعی جامعه کار و تولید را بر اساس نیازسنجی از کارگران از راهبردهای اصلی این معاونت اعلام کرد. وی تأکید کرد: جامعه کار و تولید در ارتقای سرمایه اجتماعی کشور نقش اساسی دارد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت کار با بیان اینکه برای حرکت به سمت اهداف کلان کشور نیازمند سرمایه اجتماعی هستیم، گفت: نسبت سرمایه اجتماعی با اهداف و خروجی آن متقابل است و هر چه قدر در این زمینه بیشتر سرمایه‌گذاری شود، بیشتر به سرمایه اجتماعی افزوده خواهد شد.

چکشیان با تأکید بر نقش مهم سیاست‌گذاری در حوزه ارتقای سرمایه اجتماعی جامعه کار و تولید گفت: جامعه کار و تولید جمعیتی بیش از ۱۵ میلیون نفر دارد که با احتساب خانواده شامل بیش از ۵۰ درصد جمعیت کل کشورند که به دلیل گستردگی باید در اولویت‌بندی سیاست‌گذاری‌های کشور قرار گیرند. وی علت دیگر اهمیت جامعه کار و تولید در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور را کنشگری فعال این جامعه عنوان کرد و افزود: بهبود مؤلفه‌های اقتصادی در اجتماع وابسته به رشد فرهنگ کار در جامعه کار و تولید است. ارتقای فرهنگ کار موجب رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری خواهد شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت کار با اشاره به لزوم توجه به میزان انتظارات مردم از نهادهای مسئول بر اثرات متقابل انتظارات و میزان رضایت‌مندی مردم و به‌تبع آن میزان سرمایه اجتماعی تأکید کرد.

تدوین الگوی ارتقای سرمایه اجتماعی جامعه کار و تولید در برنامه هفتم توسعه

«محمدصادق کریمی کیا»، معاون سرمایه اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور در این نشست با بیان اینکه سرمایه اجتماعی از پایه‌های سیاست‌گذاری‌های کلان یک کشور است، گفت: رضایت‌مندی، اشتراک منافع، مشارکت گروهی، توزیع خدمات اجتماعی، اعتماد عمومی و نهادی، مؤلفه‌های اصلی سرمایه اجتماعی هستند. وی از تدوین راهبردهای افرایش سرمایه اجتماعی کشور در سه سطح فردی، گروهی و کلان خبر داد و بر لزوم توجه به تأثیرات فضای رسانه‌ای و مجازی بر سرمایه اجتماعی تأکید کرد.

کریمی کیا اضافه کرد: الگوی ارتقای سرمایه اجتماعی جامعه کار و تولید در قالب برنامه هفتم توسعه با همکاری وزارت کار و سازمان امور اجتماعی وزارت کشور تدوین می‌شود.

«هادی بهداد» مدیرکل امور اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست به ارائه گزارشی از اقدامات این اداره کل در زمینه ارتقای وضعیت سلامت و رفاه جامعه کار و تولید کشور پرداخت و از تدوین راهبردهای برنامه سه‌ساله معاونت فرهنگی و اجتماعی با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و افزایش سطح خدمات اجتماعی خبر داد.

انتهای پیام/

اطلاعیه مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار درباره مجوزهای موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی
ادامه مطلب