در بهمن ماه سال گذشته که شاهد افزایش قیمت هر متر مربع مسکن در تهران بودیم، تعداد معاملات مسکن رکورد شکنی کرده و به حدود ۱۳ هزار معامله در ماه رسید. بر این اساس میانگین هر متر مربع مسکن در شهر تهران حدود ۱۷ میلیون تومان است که نسبت به دی ماه ۱۰ درصد رشد کرده است.

اما نکته جالب روال معاملات مسکن در سال ۹۸ است که به نظر می‌رسد تعداد معاملات از تغییرات اقتصادی سال گذشته تاثیر شدید گرفته است.

بیشترین تعداد معامله در اسفند ماه سال ۹۷ حدود ۱۲ هزار معامله بوده است این روند در فرودین سال قبل افت شدید می کند اما در اردیبهشت تا حدودی به سقف قبلی باز می گردد. بر اساس روال مرسوم در چرخه رونق و رکود مسکن از خرداد ماه شاهد  رکود و کاهش معاملات در بازار بودیم. به این ترتیب در شهریور ماه به ۲۶۰۰ معامله کاهش یافته است.

این درحالی است که در آذر ماه و به صورت آنی معاملات مسکن حدود ۱۰۰ درصد رشد میکند و به ۹۲۰۰ معامله میرسد. نکته جالب توجه اینکه در اواخر آبان ماه شاهد افزایش ۳ برابری قیمت بنزین و حوادث پس از آن بودیم.

تاثیر حکم مالیاتی بودجه بر معاملات مسکن؟

این روند آنچنان پرشتاب ادامه پیدا کرده که در بهمن حدود ۱۳ هزار معامله در تهران انجام شده است و یک رکورد جدید ثبت می شود. این درحالی است که با شروع اسفند ماه و شیوع کرونا بازار مسکن به یک بار متوقف شده و باید منتظر آمارهای رسمی در این حوزه بود.

گزارش اولیه پژوهشکده آمار پیش بینی کرده بود روند افزایش معاملات و قیمت مسکن تا اردیبهشت ماه ادامه یابد اما بایستی دید با شیوع کرونا و کاهش قیمت برخی مواد اولیه و به تبع کاهش معاملات در کنار پیاده سازی قانون مالیاتی جدید چه تغییری در روند قیمت مسکن ایجاد می شود.