مهارت آموزی

چهار راهبرد در مسیر نهضت ملی مهارت آموزی برای سال جاری

غلامحسین حسینی نیا،معاون وزیرکار در آئین مبادله توافق نامه های برنامه آموزشی، اجرایی ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استان ها با اشاره به اینکه بازوی اجرایی آموزش نیروی کار مهارت و ایجاد اشتغال در وزارت کار، سازمان آموزش فنی و حرفه ای است، افزود: بازار کار، صنایع و اصناف برای تأمین نیروی کار ماهر مورد نیاز خود ملزم به تعامل با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور هستند که این موضوع می تواند منتج به درآمدزایی برای سازمان شود. وی بیان داشت: توافق نامه های اجرای برنامه آموزشی، اجرایی با ادارات کل استان ها در راستای گسترش نهضت ملی مهارت آموزی در گام دوم انقلاب و تحقق اهداف اسناد بالادستی به ویژه سند تحول دولت مردمی مبادله می شوند.

علی حسین شهریور,معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت آموزش فنی و حرفه ای این سازمان به تشریح توافق نامه های اجرای برنامه آموزشی، اجرایی در این توافق نامه پرداخت و گفت: در سال جاری 207 برنامه اجرایی در حوزه های تدوین استاندارد، آموزش، سنجش و مسابقات با برش استانی تهیه شده است که در قالب توافق نامه به امضای رئیس سازمان و مدیران کل هر استان به امضا خواهد رسید و مبنای ارزیابی عملکرد ادارات کل در هر استان است.

علی حسین شهریور افزود: یکی از ابتکارات سازمان در سال جاری توزیع اعتبارات بودجه عمومی به تفکیک استان و ابلاغ آن همراه با برنامه به استانهاست تا ضمن شفافیت در حوزه مالی، اداره کل فرصت بهتری برای اتخاذ تدابیر لازم به منظور تحقق برنامه های خود داشته باشد. وی افزود:90 درصد در آمد اختصاصی ادارات کل از محل ارائه خدمات به استان مربوط تخصیص داده می شود و 10 درصد نیز برای توسعه متوازن استان ها و برنامه های ملی سازمان هزینه خواهد شد.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت تأکید کرد: برنامه سال 1402 در چارچوب نهضت ملی مهارت آموزی و در راستای چهار راهبرد اصلی سازمان یعنی ارتقاء وزن اجتماعی مهارت، توسعه و تضمین کیفیت آموزش‌های مهارتی، تربیت نیروی انسانی توانمند و توسعه ‌نگر و توانمندسازی مربیان آموزش فنی و حرفه‌ای تدوین شده است. وی در پایان تصریح کرد: در برنامه سال 1402 پیش بینی شده است که حدود 3.5 میلیون نفر ساعت آموزش توسط بخش های دولتی و خصوصی به شاغلان، کارجویان و سایر متقاضیان مهارت آموزی ارائه شود.

پایان خبر/

توسعه دانش بنیان و کارآفرینی در کانون کارآفرینان برتر رسمی کشور
ادامه مطلب