رشد تعاون

جزئیات آخرین اقدامات برای رشد تعاون

مهدی مسکنی, معاون امور تعاون درباره اعتبارات بودجه بخش تعاون گفت: همانطور که در جلسه 8فروردین 1402 در جلسه شورای عالی اشتغال تأکید شد، اعتباراتی در قانون بودجه 1402 در تبصره 18 وجود دارد،که در این راستا 25درصد از اعتبارات به بخش تعاون تخصیص می یابد. مسکنی افزود:هنوز در قالب قانون بودجه 1401 اعتباری از تبصره 18 تخصیص داده نشده است. البته اعتبارات این تبصره در قانون بودجه 1400 تا آبان‌ماه سال 1401 اختصاص یافت.

معاون تعاون وزارت کار درباره اینکه فرصت های شغلی در کدام بخش بوده است گفت:در سال 1401 حدود 58 درصد فرصت شغلی در تولید و 26درصد در بخش توزیع و در تعاونی‌های مسکن، مصرف و اعتبار و 16درصد در بخش خدمات بوده است. وی در ادامه گفت: براساس بررسی‌های به عمل آمده در سال 1401 تعداد 52 هزار و 131 مورد فرصت شغلی در بیش از 2000 شرکت تعاونی ایجاد شده است که در مقایسه با سال 1400 با ایجاد 49502 تعاونی، به میزان 5 درصد رشد داشته است.

مسکنی بیان کرد: بر اساس بررسی‌های به عمل آمده 70 درصد از سرمایه‌گذاری انجام شده از طرح‌های تعاونی از طریق تجمیع سرمایه‌های کوچک و 30 درصد آن از طریق تسهیلات بانکی و حمایت‌های دولتی تامین شده است. وی با بیان اینکه دولت سیزدهم برای تقویت بخش تعاون عزم جدی دارد، گفت: با توجه به نیاز مبرم بخش تعاون به منابع مالی برای پیشبرد اهداف و برنامه های تعیین شده طی این مدت شاهد رشد 176درصدی سهم تسهیلات این بخش بوده ایم.

پایان خبر/

ایران در جمع صادرکنندگان LNG دنیا
ادامه مطلب